Μοντέλα Ρακετών 2018

ULTRA 100 COUNTERVAIL
ULTRA 100L
ULTRA 100UL
ULTRA 110

Μοντέλα Ρακετών 2017

TRIAD THREE
TRIAD FIVE
SIX ONE 95 18X20
BLADE 25
BLADE 26
BLADE 98 16X19
BLADE 98 16X19 COUNTERVAIL