1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο κι έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες ELSOL Α.Ε. και E-TENNIS MAROUSI Α.Ε. και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που προσφέρουν τα δώρα του διαγωνισμού, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για την λήψη και την αξιοποίησή τους βαρύνουν τους νικητές.

3. Ο 1 (ένας) νικητής, κερδίζει ως δώρο μία ρακέτα Wilson Bladev7.

4. Ο νικητής και ο αναπληρωματικός του διαγωνισμού θα αναδειχθεί αυτός που η φωτογραφία του θα συγκεντρώσει τα περισσότερα Likes έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, 16:00 μ.μ. Η καταμέτρηση θα γίνει στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας. Το όνομα του ενός (1) νικητή θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο wilson-elsol.com καθώς και στην facebook σελίδα @wilsontennis. Σε περίπτωση, που ο νικητής δεν ανευρεθεί εντός δύο ημερών, θα κληθεί o αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναδειχθεί επίσης μετά από καταμέτρηση των Likes της φωτογραφίας.

5. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τους διαγωνισμούς, να τροποποιήσει τους όρους τους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της στο wilson-elsol.com.

6. Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να λάβει μέρος και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του/της στον Διαγωνισμό ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες: α)Βγάζοντας μία φωτογραφία κρατώντας την ολοκαίνουρια ρακέτα Bladev7 β) Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στο Instagram προφίλ του χρησιμοποιώντας το hashtag #WILSONBLADEV7 και mention @intersportgr (με προϋπόθεση το Instagram profil να είναι public/open τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού).

7. Καμία σχέση δεν έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook και Instagram ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook και το Instagram.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους των διαγωνισμών και να τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.