Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες ELSOL Α.Ε. και E-TENNIS MAROUSI Α.Ε. και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που προσφέρουν…

Continue ReadingΌροι συμμετοχής στον διαγωνισμό