1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες ELSOL Α.Ε. και E-TENNIS MAROUSI Α.Ε. και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που προσφέρουν τα δώρα του διαγωνισμού, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.
  2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για την λήψη και την αξιοποίησή τους βαρύνουν τους νικητές.
  3. Οι 3 (τρεις) νικητές, κερδίζουν το δώρο που φαίνεται στην αφίσα του διαγωνισμού. Την επίσημη Wilson 3Χ3 FIBA μπάλα (3 μπάλες στο σύνολο/ 1 ανά νικητή).
  4. Νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν οι 3 που οι φωτογραφίες τους θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα Likes μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου, 12:00 μ.μ. Η καταμέτρηση θα γίνει στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας. Τα ονόματα των τριών (3) νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο wilson-elsol.comκαθώς και στην facebook σελίδα @wilsonbasketball. Σε περίπτωση, που οι νικητές δεν ανευρεθούν εντός δύο ημερών, θα κληθούν oι αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα αναδειχθούν επίσης μετά από καταμέτρηση των Likes της φωτογραφίας.
  5. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τους διαγωνισμούς, να τροποποιήσει τους όρους τους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της στο wilson-elsol.com.
  6. Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να λάβει μέρος και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του/της στον Διαγωνισμό ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες: α)Βγάζοντας μία φωτογραφία μπροστά από την τεράστια μπάλα Wilson β) Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στο Instagram προφίλ του χρησιμοποιώντας το hashtag #WilsonBasketaball3x3 (με προυπόθεση το Instagram profil να είναι public/open τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού).
  7. Καμία σχέση δεν έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook και Instagram ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook και το Instagram.
    Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους των διαγωνισμών και να τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.