1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρίες ELSOL Α.Ε. και E-TENNIS MAROUSI Α.Ε. και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που προσφέρουν τα δώρα του διαγωνισμού, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.
  2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για την λήψη και την αξιοποίησή τους βαρύνουν τους νικητές.
  3. Ο 1 (ένας) νικητής, κερδίζει το δώρο που φαίνεται στην αφίσα του διαγωνισμού. Τη νέα ακυκλοφόρητη ρακέτα (1 ρακέτα) Pro Staff RF97.
  4. Ο νικητής και ο αναπληρωματικός του διαγωνισμού θα αναδειχθεί αυτός που η φωτογραφία του θα συγκεντρώσει τα περισσότερα Likes μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουνίου, 12:30 μ.μ. Η καταμέτρηση θα γίνει στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας. Το όνομα του ενός (1) νικητή θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο wilson-elsol.com καθώς και στην facebook σελίδα @wilsontennis. Σε περίπτωση, που ο νικητής δεν ανευρεθεί εντός δύο ημερών, θα κληθεί o αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναδειχθεί επίσης μετά από καταμέτρηση των Likes της φωτογραφίας.
  5. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τους διαγωνισμούς, να τροποποιήσει τους όρους τους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους με ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της στο wilson-elsol.com.
  6. Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να λάβει μέρος και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του/της στον Διαγωνισμό ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες: α)Βγάζοντας μία φωτογραφία κρατώντας τη νέα ακυκλοφόρητη ρακέτα β) Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στο Instagram προφίλ του χρησιμοποιώντας το hashtag #NewProStaff (με προυπόθεση το Instagram profil να είναι public/open τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού).
  7. Καμία σχέση δεν έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook και Instagram ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook και το Instagram.
    Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους των διαγωνισμών και να τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.